Омъжени жени срещу Неомъжени жени

Защо омъжените жени са по-тежки от Неомъжените?

Защото неомъжените се прибират вкъщи, поглеждат какво има в хладилника и си лягат, докато омъжените се прибират вкъщи, поглеждат какво има в леглото и отиват при хладилника.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search